Publicaties

Publicaties van Vogelwerkgroep Nederweert

Veel leden van de vogelwerkgroep zijn actief met de natuur bezig in de breedste zin van het woord. Dit heeft geleid tot diverse publicaties.

Broedvogels van Nederweert

Op 27 oktober 2018 is in verband met het jubileumjaar een afsluitend evenement georganiseerd bij zorgboerderij Bosserhof, Bosserstraat 23 te Nederweert. Tijdens dit evenement is het boek: “Broedvogels van Nederweert. Onderzoek naar zeldzame en schaarse soorten in 1994-2018” gepresenteerd. De leden ontvangen per woonadres een gratis boek.

De verkoopprijs voor niet-leden is € 10,- per exemplaar (256 pagina’s, full color, harde kaft en gebonden). U kunt het boek bestellen door ons contactformulier in te vullen.

Jubileumboekje 25-jarig bestaan

In 2018 vierde de Vogelwerkgroep Nederweert haar 25-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid heeft de werkgroep een jubileumboekje uitgebracht. Download het boekje hier.

Huishoudelijk Reglement & Privacy Regels

De Vogelwerkgroep Nederweert bestaat uit bestuur en leden. Zie voor meer info ons Huishoudelijk Reglement en onze Privacy Regels.

Vogelsoortenlijst Nederweert

Altijd al willen weten welke vogelsoorten in Nederweert voorkomen, of welke soorten er ooit zijn waargenomen? Vogelwerkgroep houdt een soortenlijst bij die elk jaar geactualiseerd wordt. Download de soortenlijst hier.

Jaarprogramma's, Jaarverslagen & Jaarvergaderingen

Jaarverslagen en foto’s van andere jaren zijn digitaal op te vragen bij het secretariaat.