Over ons

Wie zijn wij?

Vogelwerkgroep Nederweert is een actieve vereniging, met meer dan 140 leden, die zich inzet voor de vogels in Nederweert. Enerzijds houden we middels inventarisaties de vogelstand binnen onze gemeentegrenzen in de gaten, terwijl we aan de andere kant ook op een actieve manier de leefomgeving van de vogels willen beschermen en verbeteren. Dit doen we onder andere door middel van educatie en het meepraten in overlegorganen, maar ook door zelf met de voeten in de modder te gaan staan. Onze vogelwerkgroep heeft meerdere werkgroepen, die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: het welzijn van de vogels in Nederweert. 

Hoe zijn we ontstaan?

Op 30 november 1993 staken enkele actieve ‘vogelaars’ de koppen bij elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie.

De meeste leden verrichtten al inventarisaties voor SOVON in zogenaamde atlasblokken. Nu men met voldoende ‘tellers’ was, werd al snel het idee geboren om de Gemeente Nederweert gebiedsdekkend te inventariseren. In 2018 dus al voor de 25e keer!

Naast het doorsturen van de gegevens voor SOVON wordt er bijna jaarlijks in eigen beheer een inventarisatierapport van Nederweert uitgebracht. Tijdens het tienjarig bestaan werd er zelfs een prachtig boek over de resultaten van het eerste decennium uitgebracht!

De Vogelwerkgroep Nederweert bruist nog steeds van energie en met inmiddels ruim honderdveertig leden zijn we op velerlei gebieden actief. Via deze site willen we zowel onze vereniging als de activiteiten voor de leden en andere belangstellenden toegankelijker maken.