Steenuilenwerkgroep

Steenuilen werkgroep

Wie is de steenuil?

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende natuurlijke variatie bieden. Dan kan een steenuil op een klein oppervlak alles vinden wat hij nodig heeft. Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af.

De steenuil is nauwelijks groter dan een merel maar oogt toch wat forser door z’n opgezette veren. Het verenkleed is overwegend bruin tot grijsbruin met witte streepjes en druppelvormige vlekken. Opvallend zijn de felgele ogen en lichte ‘wenkbrauwen’. Het achterhoofd lijkt een kopie van het voorhoofd met toegeknepen ogen. In rust is zijn postuur gedrongen, bij waakzaamheid rekt de uil zich uit. Niet altijd zichtbaar zijn de lange, bevederde poten. [Bron: Vogelbescherming]

Waarom beschermen we de steenuil?

De steenuil is een vogel die het op veel plaatsen in Nederland erg moeilijk heeft. Met name het verdwijnen van ‘natuurlijke’ broedplaatsen is hier debet aan. Oude boerenschuurtjes worden afgebroken en oude holle bomen (met name knotwilgen) worden steeds schaarser. Om in elk geval de broedplaatsen met behulp van speciale nestkasten veilig te stellen, hebben een aantal vrijwilligers in Nederweert de steenuilenwerkgroep opgericht.

De leden die actief zijn in de steenuilenwerkgroep zijn in 1995 gestart, waarbij in het eerste jaar meteen 24 nestkasten werden geplaatst. Nu zijn dat er al 115.

Hoe ziet de steenuil er uit?

Wat doet de werkgroep om de steenuilen te beschermen?

Binnen de gemeente Nederweert worden op geschikte locaties nestkasten geplaatst. In het voorjaar worden circa 80 kasten gecontroleerd op broedgevallen en daarna schoongemaakt. Het controleren begint vanaf mei, het schoonmaken gebeurt na het broedseizoen in oktober. De nestkasten kunnen zowel in bomen als in of tegen een schuurtje worden bevestigd.

Vragen over de activiteiten van onze steenuilenwerkgroep?

Neem contact op met onze steenuilencoördinator: Har Luijten ( 0495 – 633 392).