Links

Melden illegale activiteiten in het buitengebied?

De Groene Brigade wordt gevormd door zes buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de Provincie Limburg. De Groene Brigade heeft als werkgebied heel Limburg en ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het Limburgse buitengebied.

De aandachtspunten van de Groene Brigade richten zich onder andere op: stroperij en illegaliteit in het buitengebied. Een melding doorgeven aan de Groene Brigade kan via het contactformulier (opent externe website) van de Provincie Limburg. Melden kan ook via het telefoonnummer 043 361 70 70.

Relevant links naar vogel-gerelateerde websites

Hieronder een bonte verzameling van links die met vogels te maken hebben. De korte omschrijving is slechts een persoonlijke indruk van de site.

Hulpcentra

Dierenambulance Midden-Limburg / Alarmnummer bij dieren in nood: 06–112 953 06

Opvangcentrum voor zieke en gewonde dieren:
Natuurhulpcentrum
Industrieweg Zuid 2051, 3660 Oudsbergen (België)
Tel: ++32 (0)89 854906

Vele vrijwilligers dragen al jarenlang zorg voor zieke/gewonde/verstoten vogels en andere dieren. Het asiel is gevestigd in Lierop (Gemeente Someren) en is bereikbaar op telefoonnummer: 06-29 79 93 16.

Info over ringen van vogels

Vogeltrekstation (Centrum voor vogeltrek en -demografie) is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging en regelt de dagelijkse gang van zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en bescherming.

U kunt hier een metalen ring melden die u heeft gevonden of afgelezen.

Een website voor het opzoeken van projecten met kleurringen.

Een website met foto’s van kleurringen.

Het invoersysteem voor het melden van kleurringen en halsbanden bij ganzen en zwanen. Deze website is opgezet om de uitwisseling van aflezingen en ringgegevens van geringde ganzen en zwanen te faciliteren.

Overige websites

Live de broed-vorderingen volgen middels webcam en vele andere weetjes.

Website van onze ringer met heel veel mooie foto’s.

Werkgroep Lepelaar doet onderzoek naar de populatie-ontwikkeling van de lepelaars en de toestand van hun leefgebieden wereldwijd, met het uiteindelijke doel de lepelaars en hun leefgebied beter te kunnen beschermen.

De Nederlandse site over zeldzame en schaarse soorten. Foto’s, geluidsfragmenten, ranglijsten, waarnemingen etc.

Geweldige site over alles wat met de vogeltrek te maken heeft met als hoofddoel diverse de telgegevens (o.a. onze telpost in de Groote Peel).

Deze organisatie verzamelt en verwerkt al jarenlang telgegevens van vogels. De site houdt je op de hoogte van de nieuwste gegevens.

Een site waar je niet alleen alle vogelwaarnemingen in het land kunt opzoeken, maar bovendien ook je eigen waarnemingen kunt invoeren en later weer gemakkelijk terugzoeken. Bovendien geldt dit ook voor alle vlinder- en amfibiewaarnemingen.