Structuur en bestuur

Wat is de structuur van de vogelwerkgroep?

Vogelwerkgroep Nederweert is een vereniging met meer dan 140 leden, waarvan een groot deel actief is in één of meerdere werkgroepen. Dat vraagt om een structuur om op een effectieve en efficiente manier te kunnen blijven werken aan onze doelstelling.

Elk van onze werkgroepen heeft een coördinator, die het aanspreekpunt is van de betreffende werkgroep (klik hier voor ons organogram). Niet alleen van buiten de vereniging, maar ook vanuit de leden. Niet alleen vanuit buiten de vereniging, maar ook vanuit de leden. De contactgegevens van de werkgroepcoördinatoren vindt u op de betreffende werkgroeppagina’s van deze website. Daarnaast kent de vogelwerkgroep nog een aantal ondersteunende diensten die niet direct aan onze doelstellingen werken, maar wel essentieel zijn voor het werk van de vogelwerkgroep. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beheer van onze materialen, cateringwerkzaamheden, communicatie en het organiseren van bijeenkomsten, excursies en evenementen.

Het bestuur coördineert al deze activiteiten.

Uit wie bestaat het bestuur van de Vogelwerkgroep?

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Nederweert bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één of meerdere algemene bestuursleden. Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Saskia Groenewegen

Secretaris:

Thijs Loven

Penningmeester:

Jo Kluskens

Algemene bestuursleden:

Toke Hulsebos

Henk Vaes

Mark Luijten

Edwin Saanen

Financiële gegevens

Bankrekening van Vogelwerkgroep Nederweert: NL56 RABO 0128 4269 50