Cursus vogels kijken

Basiscursus vogels kijken in Nederweert

De cursus voor 2024 is afgerond. Maar u kunt zich alvast vrijblijvend aanmelden voor de cursus van 2025!

Elk voorjaar organiseert de Vogelwerkgroep Nederweert weer onze bekende basiscursus vogels kijken in Nederweert.

In 7 lesavonden en 5 excursies komen ca. 100 vogelsoorten aan bod die we binnen onze gemeente kunnen aantreffen. Elke les staat een ander gebied met de daarbij behorende vogels centraal. We behandelen niet alleen soorten uit de grote natuurgebieden, ook vogels rondom het huis, de kanalen en uit het agrarisch gebied krijgen volop onze aandacht. De vogels vormen natuurlijk de hoofdmoot maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de geschiedenis, ontwikkeling en natuurwaarden van de gebieden.

Deze cursus is laagdrempelig. Interesse in vogels en natuur in het algemeen is voldoende, voorkennis is niet vereist. Ons doel is om u te laten kennismaken met de vogels uit uw directe omgeving en de mooie natuur om ons heen in een gezellige en ontspannen sfeer. En wie weet, misschien wordt het wel een opstapje naar een prachtige hobby.

Wilt u geheel vrijblijvend op onze wachtlijst komen voor 2025, stuur dan even een berichtje naar het cursusteam: educatievogelwerkgroep@gmail.com

De lessen worden gegeven bij Bosserhof, Bosserstraat 21a, 6031 NS te Nederweert.

Excursies zijn onder voorbehoud.

De cursus is inclusief cursusmap, koffie en thee tijdens de cursusavonden en tijdens een aantal excursies.
Er worden 7 lesavonden en 5 excursies gegeven.

Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met de Vogelwerkgroep Nederweert,
via educatievogelwerkgroep@gmail.com

Verslagen van de excursies van afgelopen jaren