Landschapsbeheerwerkgroep

Landschapsbeheer werkgroep

Landschapsbeheer door de vogelwerkgroep

Vogelwerkgroep Nederweert besteedt veel energie aan vogelonderzoek en educatie, en voert diverse soortbeschermingprojecten uit. Daarnaast wordt door de vereniging ook aan vrijwilligerswerk gedaan, bestaande uit kleinschalige werkzaamheden in de natuur. Doel hiervan is om de omstandigheden voor bijzondere flora en fauna in stand te houden, te verbeteren of uit te breiden.

Landschapsherstel

Een belangrijke activiteit van de landschapsbeheerwerkgroep is het herstellen van natuur. Mede door het stikstofoverschot dreigen planten en bloemen die van stikstof houden de overhand te krijgen. Enkele voorbeelden van projecten die worden uitgevoerd zijn behoud van gagelvelden, heideherstel en het voorkomen van het dichtgroeien van bijzondere vegetaties. De werkzaamheden bestaan uit het maaien, uittrekken /- steken, afzagen en/of snoeien van woekerende vegetatie. Een enkele keer worden kleine projecten geplagd.

De werkzaamheden vinden verspreid over de gemeente Nederweert plaats. Vanaf 2011 wordt jaarlijks een agenda opgesteld met objecten waaraan gewerkt gaat worden. Werkzaamheden vinden plaats in de periode september-februari, meestal op de vierde zondag van de maand. De werktijden zijn van 09.00 tot 12.30 uur en in de pauze wordt voor koffie/thee en een versnapering gezorgd. Gereedschap en deskundig toezicht zijn altijd aanwezig. Je hoeft geen ervaring of verstand van de natuur te hebben!
Met het oog op ieders veiligheid wordt er alleen met handgereedschap gewerkt en is het gebruik van slaggereedschap als hiep en bijl niet toegestaan. Leden maar ook niet-leden, jong en oud, zijn welkom om aan deze gratis activiteiten deel te nemen.

Naast de reguliere werkdagen neemt de vereniging ook deel aan de jaarlijkse natuurwerkdag op de 1ste zaterdag van november en als bijzondere activiteit wordt eens in de drie jaar een familiedag georganiseerd. Leden en familieleden zijn dan van harte welkom waarbij voor de kinderen een speciaal programma wordt opgesteld.

In deze rubriek zal na iedere werkochtend een verslag verschijnen over de uitgevoerde werkzaamheden.

Vlechtheggen

Begin 2023 werd door het enthousiaste vlechtheggenteam van Vogelwerkgroep Nederweert een begin gemaakt met het vlechten van een vlechtheg. Deze vlechtheg wordt gerealiseerd op een perceel van het Limburgs Landschap vlak bij het Sarsven in Nederweert-Eind.

Voor het aanleggen van een vlechtheg heb je in eerste instantie heel veel geduld nodig. De basis voor onze heg werd in 2015 al gelegd toen het team een vlechtheggencursus heeft gevolgd en in datzelfde jaar de eerste 125 meter aanplant in de grond zette. Deze aanplant bestaat uit een variatie van negen verschillende soorten inheemse bloeiende en vruchtdragende bomen en struiken.
In de daaropvolgende jaren werd het eerste traject uitgebreid tot de ca. 800 meter bomen en struiken die er momenteel staan. In het voorjaar van 2023 was de aanplant na acht jaar groot en sterk genoeg om daadwerkelijk mee te kunnen vlechten.

Na eerst zelf te hebben geoefend staan de heggenvlechters van Vogelwerkgroep Nederweert nu open voor nieuwe vrijwilligers die ons team willen komen versterken. Vanaf het najaar van 2023 zullen de heggenvlechters in verschillende samenstellingen verder vlechten. Dat zal veelal op zaterdag- en zondagochtenden gebeuren.

Onze vlechtheggencoördinator is Jos Reemers.

Vragen over de activiteiten van onze landschapsbeheerwerkgroep?

Neem contact op met onze landschapsbeheercoördinator: Michiel Zwaneveld (06 – 409 11 616).