Herdenkingsbijeenkomst voor de overleden leden

Herdenkingsbijeenkomst voor de overleden leden

[27-jun-2024] Op 23 juni 2024 was er een herdenkingsbijeenkomst voor de overleden leden van de Vogelwerkgroep. Dit vond plaats bij de Gedenkboom, die de Vereniging geplant heeft op het landgoed de Philomenahoeve. Voorzitter Saskia Groenewegen vertelde op die (eerste) zonnige ochtend in juni hoe belangrijk het is om de verhalen te blijven vertellen over hen, die er niet meer zijn, want zo kunnen dierbare herinneringen blijven voortbestaan.

Op deze ochtend hebben wij Hans Melters, Jan Janssen, Herman Hermans, Jan Brinkmans, Wiel Mackus, Harry Doensen en Henk Fiddelaars herdacht en wij hen eren voor hun inzet voor de natuur en de zorg voor het leefgebied van de vogels, het tellen van broedvogels en hun passie voor de kerkuilen, maar ook het verdriet dat er zoveel vogels, als de grutto, het korhoen en de roodborsttapuit aan het verdwijnen zijn.

In Memoriam overleden leden

Hans Melters overleden maart 2020
Hans was sinds 2015 lid van de vereniging. Hij was een echte natuurliefhebber en kon ontzettend genieten van de flora en fauna in onze regio. Vaak ging hij met de camera op pad in de Groote Peel, De Banen en de Kwegt. Het was zijn ”grote droom” om van die laatste twee gebieden nog een documentaire te kunnen maken en dat is bijzonder goed gelukt; een mooie herinnering en nog steeds zijn deze prachtige natuurfilms te zien via de nieuwssite Nederweert24 en andere media.

Herman Hermans overleden maart 2021
Herman was een van onze oudste leden en we hebben hem in 2018 gehuldigd voor zijn 25 jarig jubileum. In de periode 1996-2008 was hij actief betrokken bij het broedvogelonderzoek in het telgebied Vlakwater, samen met Jan Brinkmans. Herman had een sterke band met de kerk in het centrum van Nederweert en zag erop toe dat jarenlang voor de Kerkuilen een nestplaats beschikbaar bleef.

Jan Janssen overleden maart 2021
Jan was aanwezig bij de oprichting van de vereniging in 1993 en bestuurslid van 2000-2012. Kerkuilen hadden bij Jan een bijzonder plekje in zijn hart en hij genoot ervan om de tientallen kasten te controleren. In de trektijd was Jan regelmatig te vinden op de telpost in de Groote Peel, hij nam deel mee aan de jaarlijkse PTT-telling en midwinter-telling. In 2019 werd Jan geëerd voor zijn jarenlange inzet en werd de Gouden Slagpen uitgereikt. Jan was een echt natuurmens, altijd buiten in de natuur, thuis in zijn (moes)tuin waar plekjes vlindervriendelijk werden ingericht. Hij hield van gezelligheid bij het afsluiten van de ledenbijeenkomsten en deed dat op zijn manier, met in de ene hand een pilske en in de andere hand de onlosmakelijke sigaret.

Jan Brinkmans overleden oktober 2022

Jan was lid vanaf de oprichting van de Vogelwerkgroep in 1993. Ondanks drukke werkzaamheden in de zaak wist hij altijd tijd de maken voor de vereniging en deed actief mee aan de tellingen en andere activiteiten. Jan had een groot hart voor de natuur, eindeloos turen en genieten van de vogeltrek, dat vond hij echt geweldig, zeker als er Kraanvogels waren. Jan was het eerste lid aan wie in 2016 de Gouden Slagpen werd uitgereikt, een beloning voor de vele activiteiten waar hij aan mee heeft gedaan. In 2018 werd Jan gehuldigd voor zijn 25 jarig jubileum.

Wiel Mackus, overleden oktober 2023

Wiel heeft in 2010 met veel plezier de basiscursus vogels herkennen gevolgd. Dit beviel zo goed dat Wiel zich aanmeldde als lid. Wiel voelde zich enorm verbonden met de natuur in Nederweert. Dagelijks liep hij vroeg in de ochtend en in de avond met de hond van zijn dochter in het buitengebied van Leveroy. Wiel kon hier genieten van alle vogels, die hier te zien waren en was een gelukkig mens als hij de patrijzen kon spotten hier.

Harry Doensen, overleden januari 2024

Harry behoorde In de jaren tachtig tot het kleine groepje mensen in Nederweert dat actief aan bescherming en veldonderzoek deed en waarnemingen archiveerde. Harry is van de generatie die nog volop van een vogel- en vlinderrijk cultuurland heeft genoten en met lede ogen zag dat het korhoen, de wulp, grutto en roodborsttapuit begonnen te verdwijnen. Mede door alle waarnemingen die Harry heeft genoteerd is een goed beeld bewaard welke soorten en aantallen in die periode in Nederweert te zien waren. Hij was een van de eerste die zich in 1993 aanmeldde bij de Vogelwerkgroep Nederweert en de meest trouwe bezoeker van de ledenvergaderingen. In 2004 werd Harry vanwege zijn inzet voor de vereniging en voor de natuur als erelid onderscheiden en in 2018 werd Harry gehuldigd voor zijn 25 jarig jubileum.


Henk Fiddelaers overleden mei 2024

Henk was vanaf de oprichting van de vereniging in 1993 een actief en een zeer gewaardeerd lid. Henk heeft vele de jaren het Weerterbos op broedvogels onderzocht, een gebied waar hij als kleine jongen is opgegroeid en ieder paadje kende. Naast broedvogels in kaart brengen was Henk ook gecharmeerd van de kerk- en steenuil. Henk had twee rechterhanden en in zijn garage werd menige kast gemaakt en in Nederweert geplaatst. Henk werd in 2018 gehuldigd voor zijn 25 jarig jubileum en ontving in 2017 de wisseltrofee de Gouden Slagpen voor zijn vele verdiensten.

Tijdens de bijeenkomst was er muziek: ‘Send me a bird’ en werd het gedicht ‘Aan een vijver’ van Leo Vroman uit de bundel Geluk is gevaarlijk voorgelezen

Aan een vijver
Geluk was een dag aan een vijver
In gras met bomen
Tot in de hemel omkringd
Ik was er het kind van god en
Mijn grootvader – beide stierven
Geluk is gevaarlijk
De vijver is gaan liggen in de avond
Zo spiegelglad dat hemel, bomen en gras
Zich herhalen onder de aarde
Angst en heimwee, beide vragen mij
Terug

En tijdens de bijeenkomst werd onder leiding van Jo Kluskens door de familie leden de gedenkschijfjes in de boom bevestigd.

Het formele gedeelte werd afgesloten met een dankwoord aan de familieleden voor hun komst, de leden van vogelwerk, aan Flip Schreurs en Wendy Raab voor het beschikbaar stellen van hun landgoed, Ria Klaessens, die de inscripties op de boomschijfjes heeft verzorgd, de catering/ koffie en vlaai en aan Henk Vaes en Jo Kluskens voor hun inzet bij de voorbereiding en de logistiek bij deze bijeenkomst.