Small BIG day 2024

Small BIG day 2024

Op zondag 21 april 2024 was het zover, de 4e Small BIG Day van onze vogelwerkgroep.

Wat is een Big Day ook al weer? Bij een Big Day probeer je binnen een vooraf afgesproken tijdsbestek, binnen een vastgesteld gebied, zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen waarbij er enkele regels worden gehanteerd. Omdat een Big Day ook 24 uur kan duren, noemen we deze 4 uur durende vogeltelling een Small BIG Day.

Reglement:

  • De deelnemers worden opgedeeld in groepjes van 2 tot 5 personen waarbij we minder ervaren vogelaars (o.a. basiscursisten) zo veel mogelijk proberen te koppelen aan meer ervaren tellers.
  • Bij een groepje van 2 personen moeten beiden de vogel waarnemen, bij 3 personen 2 van de 3 en bij 4 personen 3 van de 4 enzovoorts alvorens de soort telbaar is. Dit jaar hadden we één groep van 3 en verder alleen groepen van 4 deelnemers.
  • Neem binnen de gemeente Nederweert te voet, per fiets of met de auto in 4 uur tijd zo veel mogelijk vogels waar. Gezien de grote de gemeente Nederweert is de auto het handigst.
  • Met waarnemen bedoelen we het zien of het horen van een soort, immers horen is scoren!

Uiteraard worden er tijdens het tellen geen nesten of nestkasten bezocht, geen dieren verstoord of dorpsgenoten op enige wijze lastiggevallen. Het spreekt voor zich dat voor de hobby gehouden vogels in volières, vijvers of dierentuinen niet meetellen.

Om 08.00 uur was de start op het Raadhuisplein in Nederweert
Witoogeend in de Groote Peel

De zes teams bestaande uit 23 deelnemers startten gezamenlijk rond 8:00 uur vanaf het Raadhuisplein voor het gemeentehuis. Na een korte uitleg van de organisatie, het samenstellen van de teams, het uitdelen van de tellijsten en de opdracht voor zichzelf een naam te bedenken werden alle teams geluk gewenst en op pad gestuurd.

Natuurlijk is het wedstrijdelement een uitdaging maar hoofdzaak is om met z’n allen een leuke ochtend buiten in de vogelrijke omgeving van Nederweert door te brengen en daarbij geldt voor de meer ervaren tellers dat het extra leuk is om mensen die net beginnen op sleeptouw te nemen in onze geweldige hobby!

Naast dat ervaren tellers, zeker die met een eigen telgebied, weten waar zij de meeste kans maken bepaalde vogelsoorten aan te treffen, helpen vogelapps als ‘Vogels Nederweert’ en ‘Natuurfoto Nederweert’ ook bij het lokaliseren van veel verschillende soorten vogels al bieden resultaten uit het verleden ook hier geen garantie. Zo hield de rietzanger die gisteren nog nog zat te zingen bij de Mussenbaan toen ons team er vandaag was zijn snavel stevig dicht.

Graspieper bij de Mussenbaan
Twee torenvalken op het dak van een gebouw

Naast de Mussenbaan werden ook andere “vogelhotspots” als De Banen, De Groote Peel, het Sarsven, de Kwegt, Schoorkuilen , de Grenskerk, het Maarheezerveld en de retentiebekkens in het Weerterbos bezocht. Ervaren vogeltellers bezochten her en der ook nog hun eigen locaties.

Dat ervaring niet alles is, bleek uit de tellijsten waarop soms soorten ontbraken die leden van andere teams, die op het zelfde moment op dezelfde locatie stonden, wel zagen. Tellers zijn soms zo gefixeerd op het vinden van een bepaalde soort dat zij turend door hun kijker missen wat vlak langs of over vliegt. (Mede daarom worden telgebieden tijdens het broedseizoen meerdere keren bezocht zodat uiteindelijk zo min mogelijk territoria worden gemist.)

Ook onderweg van de ene ‘hotspot’ naar de andere werden leuke soorten gespot. Een smelleken langs de Laarderkapeldijk, een steenuiltje dat allang naar zijn nest had gemoeten vanaf de Booldersdijk en parallel aan bij de A2, gewoon vlak langs de weg een appelvink. Om over de flamingo’s bij de Mussenbaan maar te zwijgen.

Een fanatiek zingende zwartkop
Een fuut op De Kwegt

Om 12:00 uur eindigden we ook weer gezamenlijk. Bij de Daatjeshoeve trakteerde Vogelwerkgroep Nederweert na afloop op soep met brood en een drankje. Weer een beetje meer verbroederd werd daar nagepraat over de belevenissen van deze ochtend en werd de uitslag van de telling bekend gemaakt.

1e Team  “De Vogel is gevlogen”    met 103 soorten.
2e Team “Oranje”  met 89 soorten.
3e Team “Rood”       met 80 soorten.
4e Team “Wellesteyn”       met 73 soorten.
5e Team “Penningmeester”             met 63 soorten.
6e Team “Blauw”  met 62 soorten.                             

In totaal werden maar liefst het aanzienlijke aantal van 119 vogelsoorten gespot (waarvan 7 exoten).

(Wetende dat een BIG Day van 24 uur in Nederweert ooit 111 soorten opleverde zet dit aantal in perspectief!)

Met door de wol geverfde tellers die ze al jaren zien vliegen, basiscursisten die net zijn begonnen met deze prachtige hobby en deelnemers van over de provinciegrens mogen we spreken van een gemêleerd gezelschap dat deze Small BIG Day tot een succes heeft gemaakt.

Het enige dat de organisatie daar nog aan toe te voegen heeft is:
Tot ziens op de volgende Small BIG Day, in het broedseizoen van 2025!

De grote bonte specht laat zich goed zien
Altijd een feest om te zien: de bonte vliegenvanger