Jaarvergadering 2024

Jaarvergadering 2024

Op 28 februari j.l. werd de jaarvergadering van de Vogelwerkgroep Nederweert weer georganiseerd. Er waren 42 leden aanwezig. De jaarvergadering werd voor het eerst gehouden in zaal Le Winne in Nederweert. Bij aanvang van de bijeenkomst wordt een moment van stilte in acht genomen voor erelid Harrie Doensen. Harrie is op 9 januari j.l. overleden.

Zoals elk jaar, werden er ook dit jaar weer enkele leden in het zonnetje gezet. Andre Lagarde en Jack van de Heuvel zijn 25 jaar lid van de vereniging. Andre ontving als presentje een degelijke nestkast (foto 3). Jack van de Heuvel was niet aanwezig. De nestkast voor Jack wordt later overhandigd.

John Maes werd benoemd tot lid van jaar. John is vanaf 2021 lid en vanaf het begin zeer actief binnen de vereniging. John is mede-coördinator van de trektelpost Groote Peel, is namens de vereniging afgevaardigd in het Peelvenenoverleg als mede de herinrichting van de Mussenbaan. Daarnaast heeft John in 2023 de verkorte cursus broedvogels inventariseren gevolgd en is in een telgebied aan de slag gegaan. John proficiat met deze nominatie. John ontving voor zijn inzet een nestkast en cadeaubon (foto 4).

De eer om de Gouden Slagpen te mogen ontvangen viel dit jaar te beurt aan Huib Janssen. Huib is al 30 jaren actief voor de vereniging. Huib onderzocht al die jaren de broedvogels in Wellenstein, deed aanvullende tellingen in De Banen en Sarsven, heeft meegedaan aan de PTT-tellingen en Mid-wintertellingen en voerde in de periode 2002-2007 de redactie over het verenigingsblaadje Luscinia. Daarnaast was Huib ceremoniemeester bij het vieren van 10-jarig en 25 jarig jubileum van de vereniging. Huib ontvangt voor zijn verdiensten naast de wisseltrofee, een nestkast en cadeaubon.

Tenslotte zijn we ook verheugd mede te kunnen delen dat Vogelwerkgroep Nederweert een nieuwe voorzitter heeft. Saskia Groenewegen uit Nederweert-Eind is bereid gevonden het bestuur te komen versterken (foto 6).

Na de pauze gaf Thijs Loven een presentatie over het eerste broedgeval van de oehoe in Nederweert. Hierbij werd ingegaan op de razendsnelle opkomst in Nederland. De rest van de presentatie ging over het broedgeval op landgoed ’t Kruis; de ontwikkeling van de jongen, het terreingebruik, het ringen van de vogels en de prooien die rond de nestplaats werden aangetroffen.

Voor meer informatie over de vergadering verwijzen we u graag naar de notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag van 2023:

Notulen jaarvergadering 2024

Jaarverslag 2023

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8