Update broedvogelonderzoek 2023

Update broedvogelonderzoek 2023

[23-nov-2023] In onderstaande verslag worden een aantal van de vele bijzonderheden beschreven van het broedvogelonderzoek 2023. De laatste uitgebreide rapportage verscheen in 2019. Tijd voor een nieuw verslag dat ergens begin 2024 zal verschijnen.

Extra onderzoek

In 2023 werden zeldzame en schaarse broedvogels voor de 30ste keer in Nederweert onderzocht. In 16 van de 21 telgebieden werd onderzoek gedaan. Dit jaar werd op verzoek van de Provincie Limburg extra onderzoek uitgevoerd in telgebieden rondom Nederweert-Eind en Leveroij (gebied 13, 14, 15, 16, 16a, 17a en 17b). In deze gebieden werden 15 extra soorten op hun aanwezigheid als broedvogel onderzocht. Het extra onderzoek werd alleen uitgevoerd in aangewezen bossen, vennen en
moerassen. Cultuurland en stedelijke gebieden vielen buiten de opdracht. Soorten die extra in kaart werden gebracht zijn: waterhoen, meerkoet, kievit, zwarte kraai, ekster, holenduif, grote bonte specht, kuifmees, zwarte mees, matkop, tuinfluiter, spotvogel, grauwe vliegenvanger, boomkruiper, en kneu.

Lees het hele verslag hier

Grasmus: verspreiding in 2023