Het ringen van vogels

Waarom worden vogels geringd?

[17 aug 2023] Mensen vragen zich wel eens af waarom sommige vogelsoorten worden geringd. Met ringen bedoelen we dan niet alleen het aanbrengen van de ring, maar ook het noteren van de kenmerken van de vogels, zoals onder andere het gewicht, geslacht en de lengte van de vleugels. Vogels worden geringd om verschillende redenen:

  1. Identificatie: Vogelringen dienen als een unieke identificatie voor individuele vogels. Door het ringen kunnen onderzoekers en wetenschappers informatie verzamelen over het gedrag, de bewegingen, het overlevingspercentage en de populatiedynamiek van vogels.
  2. Migratiepatronen: Vogelringen spelen een cruciale rol bij het bestuderen van migratiepatronen. Door vogels te ringen en te volgen, kan worden bepaald welke routes ze nemen, waar ze stoppen en welke factoren deze migratie beïnvloeden.
  3. Populatieonderzoek: Het ringen van vogels stelt onderzoekers in staat om gegevens te verzamelen over de grootte en de gezondheid van vogelpopulaties. Deze informatie is belangrijk voor het bewaken en behouden van bedreigde soorten en het begrijpen van de effecten van habitatverlies, klimaatverandering en andere factoren op de vogelstand.
  4. Levensduur- en overlevingsstudies: Het ringen van vogels kan waardevolle gegevens opleveren over hun levensduur, het overlevingspercentage en de fysieke conditie. Dit kan leiden tot inzichten in voortplantingspatronen, natuurlijke selectie en andere factoren die van invloed zijn op de overlevingskansen van vogels.

Al met al speelt het ringen van vogels een essentiële rol bij het vergaren van wetenschappelijke kennis en het bevorderen van het behoud van vogelsoorten.

Twee kerkuilen wachten op hun ring
Een kerkuil wordt gewogen
Een torenvalkje wordt geringd
De geringde torenvalken zijn bijna oud genoeg om uit te vliegen