small BIG day 2023

Small BIG day 2023

Op zondag 21 mei 2023 was het zover, de 3e Small BIG Day van onze vogelwerkgroep.

Wat is een Big Day ook al weer? Bij een Big Day probeer je binnen een vooraf afgesproken tijdsbestek, binnen een vastgesteld gebied, zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen waarbij er enkele regels worden gehanteerd. Omdat een Big Day ook 24 uur kan duren, noemen we deze 4 uur durende vogeltelling een Small BIG Day.

Reglement:

  • De deelnemers worden opgedeeld in groepjes van 2 tot 5 personen waarbij we minder ervaren vogelaars (o.a. basiscursisten) zo veel mogelijk proberen te koppelen aan meer ervaren tellers.
  • Bij een groepje van 2 personen moeten beiden de vogel waarnemen, bij 3 personen 2 van de 3 en bij 4 personen 3 van de 4 enzovoorts alvorens de soort telbaar is.
  • Neem binnen de gemeente Nederweert te voet, per fiets of met de auto in 4 uur tijd zo veel mogelijk vogels waar. Gezien de grote de gemeente Nederweert is de auto het handigst.
  • Met waarnemen bedoelen we het zien of het horen van een soort, immers horen is scoren!

Uiteraard worden er tijdens het tellen geen nesten of nestkasten bezocht, geen dieren verstoord of dorpsgenoten op enige wijze lastiggevallen. Het spreekt voor zich dat voor de hobby gehouden vogels in volières, vijvers of dierentuinen niet meetellen.

Om 08.00 uur was de start op het Raadhuisplein in Nederweert
Turen over het water van De Kwegt

De zes teams bestaande uit 23 deelnemers startten gezamenlijk rond 8:00 uur vanaf het Raadhuisplein voor het gemeentehuis. Na een korte uitleg van de organisatie, het samenstellen van de teams, het uitdelen van de tellijsten en de opdracht voor zichzelf een naam te bedenken werden alle teams geluk gewenst en op pad gestuurd.

Natuurlijk is het wedstrijdelement een uitdaging maar hoofdzaak is om met z’n allen een leuke ochtend buiten in de vogelrijke omgeving van Nederweert door te brengen en daarbij geldt voor de meer ervaren tellers dat het extra leuk is om mensen die net beginnen op sleeptouw te nemen in onze geweldige hobby!

Ondanks dat elk team zijn uiterste best deed meer vogelsoorten op papier te krijgen dan de andere teams werden onderweg en via de app herhaaldelijk locaties van soorten uitgewisseld. De meest bijzondere soort van deze Small BIG Day zou menigeen ontgaan zijn wanneer passerende teams er niet op gewezen werden door het team dat hem ontdekte, de Orpheusspotvogel bij De Banen.

Enkele groepen komen samen bij De Banen voor de speciaalste waarneming van de dag: de orpheusspotvogel, dankzij het team "de meidenclub"
De orpheusspotvogel fanatiek zingend in een boom

Naast De Banen werden ook andere “vogelhotspots” als De Mussenbaan, De Grote Peel, het Sarsven, de Kwegt, Schoorkuilen , de Grenskerk en het Maarheezerveld in het Weerterbos en de retentiebekkens bezocht. Ervaren vogeltellers wisten her en der ook nog hun eigen locaties.

Dat ervaring niet alles is, bleek uit de tellijsten waarop soms soorten ontbraken die leden van andere teams over de hoofden van de tellers hadden zien vliegen of die vlak voor hun neus in het veld hadden gezeten. Tellers zijn soms zo gefixeerd op het vinden van een bepaalde soort dat zij turend door hun kijker missen wat vlak langs of over vliegt. (Mede daarom worden telgebieden tijdens het broedseizoen meerdere keren bezocht zodat uiteindelijk zo min mogelijk territoria worden gemist.)

De blessure van Frank weerhield hem niet zijn team te helpen om uiteindelijk als winnaar over de eindstreep te komen
Een fuut op De Kwegt

Om 12:00 uur eindigden we ook weer gezamenlijk. Bij de Daatjeshoeve trakteerde Vogelwerkgroep Nederweert na afloop op soep met brood en een drankje. Weer een beetje meer verbroederd werd daar nagepraat over de belevenissen van deze ochtend en werd de uitslag van de telling bekend gemaakt.

1e Team  “Crux Crux”    met 89 soorten.
2e “De Zelfspotvogels”  met 85 soorten.
3e “De Meidenclub”       met 81 soorten.
4e “De Rare vogels”       met 76 soorten.
5e “Los Pàjaros”             met 70 soorten.
6e “De Muggenzifters”  met 69 soorten.                             

In totaal werden maar liefst het aanzienlijke aantal van 106 vogelsoorten gespot.

(Wetende dat een BIG Day van 24 uur in Nederweert ooit 111 soorten opleverde zet dit aantal in perspectief!)

Met door de wol geverfde tellers die ze al jaren zien vliegen, basiscursisten die net zijn begonnen met deze prachtige hobby en deelnemers van over de provinciegrens mogen we spreken van een gemêleerd gezelschap dat deze Small BIG Day tot een succes heeft gemaakt.

Het enige dat de organisatie daar nog aan toe te voegen heeft is: Tot ziens op de volgende Small BIG Day!

Een geduldige groene specht op de Hofweg in Ospel
Een kleine vertaging op de Banendijk
Michiel doet de administratie om te bepalen welk team uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam
Maar uiteindelijk ging het vandaag niet om 'winst' of 'verlies', maar om een heerlijke dag samen in het veld en nadien een lekker hapje en drankje