Jaarlijkse natuurwerkdag Maarheezerveld groot succes

Jaarlijkse natuurwerkdag Maarheezerveld groot succes

[14-mrt-2023] Vlak voor het broedseizoen begint, slaan Scouting Nederweert en Vogelwerkgroep  Nederweert jaarlijks de handen ineen en steken ze daarna uit de mouwen voor hun natuurwerkdag in het Weerterbos.

Stichting het Limburgs Landschap heette hen zaterdag vier maart j.l. wederom welkom op het Maarheezerveld dat zonder de inzet van deze groep vrijwilligers dicht zou groeien.

In Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Het Maarheezerveld is daarom in de winter van 2012 op 2013 deels ontbost en geplagd om de oorspronkelijke begroeiing weer de ruimte te geven. Nadat de heide inderdaad terugkwam, kwamen ook de bewoners die er thuishoren terug.

Naast de blauwvleugelsprinkhaan en de sint-jacobsvlinder komen er vele andere soorten insecten op de heide af waar vogels als de boomleeuwerik en de nachtzwaluw zich tegoed aan doen waardoor hun aantal territoria jaar op jaar toeneemt.

Zonder gericht beheer groeit dit terrein weer dicht dus heeft Vogelwerkgroep Nederweert het opgenomen in het beheerwerk dat zij op verschillende locaties in de gemeente uitvoert. Daar wij dit niet alleen kunnen, organiseren wij jaarlijks een werkdag met Scouting Nederweert.

Dit is natuurlijk een uitgelezen kans om heerlijk in en met de natuur te kunnen werken, het dient educatieve doelen en zij kunnen een deel van het hout dat uit het veld komt gebruiken voor uiteenlopende activiteiten. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Een enkel spatje regen deed niets af aan het enthousiasme en de goede zin waarmee enorm veel werk werd verricht dus kunnen de deelnemers terugkijken op een geslaagde natuurwerkdag waarmee het Maarheezerveld met al haar bijzondere bewoners biodivers wordt gehouden.

Klik hier voor de pdf-versie van het verslag.