Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering 2023

Op 8 maart j.l. werd de jaarvergadering van de Vogelwerkgroep Nederweert weer georganiseerd. Er waren 40 leden aanwezig, en ook dit jaar hebben we weer een aantal leden in het zonnetje gezet. Zo vierden Frans Everaerts, Henk Verheijen, Wendy Raab, Flip Schreurs en Elly Sentjens hun 25-jarig jubileum binnen de vereniging (foto 1), en werden Tineke Knabben en Ria Klaessens gehuldigd als leden van het jaar (foto 2). Tineke en Ria doen al vele jaren ondersteunend werk voor de vereniging en zorgen ervoor dat alles tot in perfectie is geregeld. Het bestuur vond daarom dat Tineke en Ria de titel lid van het jaar gezamenlijk hebben verdiend. De Gouden Slagpen ging dit jaar naar Mariet Mackus (foto 3). Mariet zet zich al jaren actief in voor de vereniging. Ze is een volwaardige trekteller en een uitstekende waarnemer tijdens het broedvogelonderzoek. Ook doet ze mee aan de sport om ieder jaar zoveel mogelijk vogels in Nederweert te spotten en gaat ze meerdere keren per week met anderen het veld in, schrijft ze verslagen van de excursies van de basiscursus en ondersteunt ze de coördinator van de basiscursus. Tenslotte is ze sinds kort ook medecoördinator van de trektellingen.

Voor meer informatie over de vergadering verwijzen we u graag naar de notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag van 2022:

Notulen jaarvergadering 2023

Jaarverslag 2022

Foto 1: Henk Verheijen, Wendy Raab, Flip Schreurs en Elly Sentjens (Frans Everaerts niet op de foto) worden gehuldigd voor hun 25-jarig jubileum
Foto 2: Ria Klaessens en Tineke Knabben worden bedankt voor hun inzet
Foto 3: Mariet Mackus ontvangt de Gouden Slagpen