Jaarvergadering 2022

Verslag van de jaarvergadering 2022

Op de drukbezochte jaarvergadering (foto 1) van woensdag 23 maart werden jubilarissen gehuldigd, werden leden die zich het afgelopen jaar of jaren bijzonder hebben ingezet in het zonnetje gezet en werd Cor de Nijs bedankt voor zes jaar voorzitterschap van de vereniging Foto 2: Ton Wijers en Jos en May Reemers werden gefeliciteerd met hun 25 jaar lidmaatschap van de vereniging. Namens ons allemaal van harte proficiat. Foto 3: Jan Jonkers, Jo Kluskens, Henk Vaes en Har Luijten (niet op foto) hebben het afgelopen jaar heel veel uren besteed aan de fabricage van 36 steenuilenkasten. Zij werden voor hun inzet benoemd als leden van het jaar en ontvingen uit handen van de voorzitter een cadeaubon. Foto 4: May Reemers viel de eer te beurt om de ‘Gouden Slagpen’ te mogen ontvangen. May was de grote kartrekker van de basiscursus ‘vogels herkennen’ en heeft dit 23 jaren op voltreffelijke wijze gedaan. Het succes van deze cursus wordt bevestigd door de deelname van 500 cursisten, een fantastisch aantal. May, heel veel dank voor alles wat je hebt gedaan. Naast deze wisseltrofee ontving May een cadeaubon uit handen van voorzitter Cor de Nijs.
Foto 5: Cor de Nijs nam op de jaarvergadering afscheid als voorzitter van de vereniging. Cor heeft het voorzitterschap gehanteerd over de periode 2016-2021. Cor heeft de vereniging de afgelopen zes jaar uitstekend leiding gegeven en zorgde er mede voor dat het ledenaantal flink toenam en het 25-jarig jubileum in 2018 groots kon worden gevierd. Daarnaast beschikt Cor over een uitgebreid netwerk en kwam zijn ervaring als bestuurder vaak goed van pas. Cor bedankt voor je inzet voor de vogelwerkgroep Nederweert; je hebt het goed gedaan. Namens de vereniging werd aan Cor een cadeaubon uitgereikt.

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5