Project 'Steenuil in de kast'

Vogelwerkgroep Nederweert bouwt nieuwe steenuilenkasten

De Steenuil heeft het tot een aantal decennia terug erg moeilijk gehad in Nederland. Door het ophangen van speciale nestkasten is deze vogelsoort lokaal weer toegenomen. In 1995 is de Steenuilenwerkgroep van de Vogelwerkgroep Nederweert gestart met het ophangen en beheren van 24 nestkasten. Jaarlijks worden de nestkasten gemonitord en de gegevens digitaal vastgelegd en aan provinciale werkgroepen aangeleverd voor verder wetenschappelijk onderzoek. In 2021 waren in de gemeente Nederweert meer dan honderd kasten geplaatst met als broedresultaat 82 jonge Steenuilen. Een kleine groep vrijwilligers heeft in eigen beheer 36 Steenuilenkasten gemaakt, met dank aan Timmerwerken Jos Verheijen die alles keurig op maat had gezaagd. De nieuwe Steenuilenkasten dienen voor uitbreiding en vervanging van een aantal verouderde nestkasten Dankzij een betekenisvolle financiële bijdrage van het Dinamo Fonds is dit project tot stand gekomen.