DINAMO-fonds steunt de Steenuil in Nederweert

Mooi bedrag voor de constructie van steenuilenkasten

Nederweert is nog steeds een goed broedgebied (zie kaartje) voor Steenuilen (Foto: Otto Plantema). Door sloop of renovatie van boerderijen, oude stallen, schuren en loodsen is steeds meer broedgelegenheid verdwenen. In 1996 is een nestkastenproject gestart en inmiddels zijn meer dan 100 kasten geplaatst. Om versleten kasten te kunnen vervangen werd een aanvraag ingediend bij het DINAMO-fonds. Het DINAMO-fonds ondersteunt kleinschalige vrijwilligersprojecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Begin november mochten we het geweldige bedrag van € 2.149,80 ontvangen. Dit bedrag wordt geheel besteed aan de productie van nieuwe steenuilenkasten. Mede namens de Steenuilen van Nederweert danken wij het DINAMO-fonds voor deze ruimhartige bijdrage.