Bermbeheer Nederweert

Bermbeheer op hogere ecologische wijze

De gemeenten Weert en Nederweert willen de bermen op een hogere ecologische wijze gaan beheren en daarmee de biodiversiteit herstellen. Dit is een goede stap die door Vogelwerkgroep Nederweert volledig wordt ondersteund. Wegbermen zijn in het intensief gebruikte buitengebied van grote waarde en vaak het enige toevluchtsoord voor flora en fauna. De komende periode gaan studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch in de bermen, planten en insecten inventariseren. Daarna wordt een advies uitgebracht en worden nieuwe beheerplannen gemaakt. De bermen zullen door het nieuwe beheer meer structuur krijgen en bloemrijker worden en daar gaat het juist om.

Vogelwerkgroep Nederweert onderzoekt al meer dan 25 jaar de broedvogels in de gemeente. Uit dit onderzoek blijkt dat een belangrijk deel van soorten als de Roodborsttapuit (foto: Otto Plantema), Geelgors maar ook Patrijs langs wegbermen en sloten broedt. De wijze waarop bermen onderhouden worden is cruciaal voor de nestgelegenheid en de aanwezigheid van voedsel om jongen groot te kunnen brengen. Een uitgekiend gemeentelijk bermbeheer is daarom van groot belang om deze en andere soorten voor Nederweert te behouden, maar ook op plekken waar ze verdwenen zijn weer een kans te geven.