500e cursist

500e cursist voor de basiscursus vogels kijken

Maandagavond 17 februari 2020 mocht de Vogelwerkgroep Nederweert haar 500e deelnemer van de ‘Basiscursus Vogels kijken’ verwelkomen. Natuurlijk werd hier even bij stil gestaan. De heer Edwin Saanen, onze 500e cursist werd in het zonnetje gezet en ontving uit handen van secretaris Thijs Loven een prachtig vogelboek. We hopen dat hij, net als de vele cursisten uit vorige edities van onze succesvolle cursus, veel plezier mag beleven aan de lesavonden en de excursies in de mooie Nederweerter natuurgebieden.

Dit jaar wordt de cursus voor de 21e keer georganiseerd. Tijdens 7 lesavonden met daaraan gekoppeld 4 excursies worden ruim 100 vogelsoorten behandeld welke allemaal in onze eigen gemeente waargenomen kunnen worden. Nederweert is rijk aan prachtige natuurgebieden en elke les zal er een gebied centraal staan. Er wordt ingegaan op de geschiedenis en de natuurwaarden, maar de vogels krijgen uiteraard de meeste aandacht. Herkenning, gedrag, voorkomen en zang komen ruimschoots aan bod.

Net als voorgaande jaren was de cursus weer binnen enkele dagen volgeboekt. Omdat er zoveel interesse is hebben we een wachtlijst aangemaakt. Personen van de wachtlijst krijgen bij een volgende ronde als eerste de kans om zich aan te melden. Hier zijn verder geen verplichtingen aan verbonden. Heeft u interesse om ook een keertje mee te doen dan kunt u zich aanmelden via onze website.